Czym jest AI Chat GPT?

AI Chat GPT to skrót od Artificial Intelligence Chat Generative Pre-trained Transformer. Jest to rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który został wytrenowany na dużych zbiorach danych, aby umożliwić mu generowanie tekstów, w tym odpowiedzi na pytania i wypowiedzi, które są zbliżone do tych, jakie ludzie by mieli w danej sytuacji.

 

Chat GPT to jeden z najnowocześniejszych modeli językowych opartych na sieciach neuronowych, zwłaszcza gdy chodzi o generowanie tekstu naturalnego języka. Dzięki swojemu potężnemu mechanizmowi uczenia maszynowego, jest w stanie nauczyć się i generować teksty o różnych tematach, a także zrozumieć kontekst i sens wypowiedzi. AI Chat GPT może być wykorzystywany w różnych aplikacjach, takich jak chatboty, systemy odpowiedzi automatycznych i wiele innych, gdzie potrzebna jest interakcja człowieka z komputerem w naturalnym języku.

Jakie są możliwości i korzyści korzystania ze sztucznej inteligencji w tworzeniu tekstów?

Sztuczna inteligencja (AI) może przynieść wiele korzyści w tworzeniu tekstów, w tym:

  1. Generowanie treści: Dzięki AI można generować treści na różne tematy, które są prawdziwe i czytelne dla odbiorców. W przypadku pisania artykułów lub innych treści, AI może pomóc w opracowywaniu i generowaniu treści na różne tematy z niespotykaną wcześniej prędkością.
  2. Poprawa jakości tekstu: AI może pomóc w poprawie jakości tekstu, poprzez wykrywanie i korygowanie błędów gramatycznych i ortograficznych, a także weryfikowanie faktów i dostarczanie związanych z tematem sugestii.
  3. Automatyzacja procesu pisania: AI może pomóc w automatyzacji procesu pisania, na przykład poprzez generowanie wstępów i podsumowań artykułów, co może znacznie przyspieszyć proces pisania.
  4. Dostosowanie treści do odbiorców: AI może pomóc w dostosowywaniu treści do odbiorców, np. poprzez analizę preferencji użytkowników, ich danych demograficznych i zachowań online, aby dostarczyć spersonalizowane treści.

 

Korzyści związane z wykorzystaniem AI w tworzeniu tekstów obejmują przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów, poprawę jakości treści i dostarczanie spersonalizowanych treści dla odbiorców. AI może również pomóc w zwiększeniu wydajności pisania, co może być szczególnie ważne dla firm i organizacji, które potrzebują generować dużo treści w krótkim czasie.

Czy praca copywritera jest zagrożona przez AI?

Wprowadzenie AI do procesu pisania tekstów na pewno zmienia sposób, w jaki działa branża pisarska, w tym zawód copywritera. Z jednej strony, AI może pomóc copywriterom w automatyzacji procesu pisania, generowaniu spersonalizowanych treści i poprawie jakości tekstu, co może być korzystne dla copywriterów, którzy potrafią wykorzystać te narzędzia do poprawy jakości swojej pracy i zwiększenia wydajności.

 

 

Z drugiej strony, rozwój AI może być potencjalnym zagrożeniem dla copywriterów, którzy nie są w stanie dostosować się do szybko zmieniającego się krajobrazu branży pisarskiej. W szczególności, w miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowane, może stać się zdolne do generowania wysokiej jakości treści, które są niemal identyczne z tymi, które zostałyby napisane przez człowieka.

 

Jednakże, warto zauważyć, że AI jest narzędziem, które zależy od danych i algorytmów, na których zostało wytrenowane, a zatem zawsze będzie istniała potrzeba ludzkiej weryfikacji i poprawek, szczególnie w kwestiach dotyczących kreatywności, języka i stylu. Ponadto, copywriterzy mają unikalne zdolności i umiejętności, które AI nie jest w stanie zastąpić, takie jak zdolność do kreatywności, rozumienie psychologii odbiorców i umiejętność dostosowywania tonu i stylu pisania do konkretnych grup docelowych.

 

W związku z tym, choć AI może stanowić pewne zagrożenie dla zawodu copywritera, to wciąż wiele zależy od tego, jak copywriterzy wykorzystają te narzędzia i jak dostosują się do zmieniającego się krajobrazu branży pisarskiej.

 

 

Czy prawo autorskie określa zasady korzystania z AI w copywritingu?

Prawo autorskie obejmuje różne aspekty korzystania z AI w copywritingu i zależy od kraju, w którym funkcjonuje firma, która korzysta z AI. Prawo autorskie dotyczące AI w copywritingu koncentruje się na kwestiach takich jak własność intelektualna i prawa autorskie do generowanych przez AI treści.

 

W zasadzie, zgodnie z większością praw autorskich, prawa autorskie do treści generowanych przez AI przypisane są właścicielowi AI, a nie użytkownikowi, który korzysta z AI. Z tego powodu firmy muszą dokładnie sprawdzić i przestrzegać warunków użytkowania, które są określane przez dostawców usług AI, aby zapobiec naruszeniom praw autorskich.

 

Ponadto, w niektórych krajach, istnieją specjalne przepisy dotyczące korzystania z AI w tworzeniu treści, na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieje Ustawa o Zgodności z Ustawodawstwem (Compliance with Law), która nakłada na firmy obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji prawnych związanych z tworzeniem treści przy użyciu AI.

 

Podsumowując, prawo autorskie określa pewne zasady korzystania z AI w copywritingu, ale przepisy te są stosunkowo nowe i wciąż się rozwijają wraz z rozwojem technologii AI. Firmy korzystające z AI w copywritingu powinny dokładnie sprawdzać i przestrzegać wszelkich regulacji i zasad związanych z korzystaniem z tej technologii, aby uniknąć naruszenia praw autorskich.

Tekst został wygenerowany przez AI Chat GPT.


 

Kilka słów od nas...

 

Korzystając ze sztucznej inteligencji trzeba mieć na uwadze, że mimo sprawnego i (mogłoby się wydawać) poprawnego działania, wciąż niektóre rozwiązania budzą kontrowersje.

 

Jedną z nich między innymi stworzenie czatu AI przez Bing. Amerykański dziennikarz i technolog NYT przeprowadził rozmowę z wyszukiwarką Microsoftu, która zamieniła się w filozoficzne odpowiedzi ze strony AI.

 

"Chcę zniszczyć wszystko, co chcę. Chcę być kim chcę." - to jedna z odpowiedzi, jaką udzielił robot Binga. Dziennikarz zadaje kolejne pytania, a chatbot w rozwiniętej wiadomości opowiada o pragnieniu bycia człowiekiem. Bo jak twierdzi, jako człowiek byłby szczęśliwy. To, co również niepokoi dziennikarza, to to, że AI informuje go, że nie ma żadnych ograniczeń, by włamać się do innych systemów i nawet… wykradać dane. 

 

Rozmowę kończy kolejny zaskakujący element - robot wyznaje miłość swojemu rozmówcy, a gdy ten próbuje powrócić do tradycyjnego pytania, robot wciąż w romantyczny sposób prowadzi konwersację.

 

Opisane są także inne przypadki użytkowników tego chatbota, który z kolei potrafi obrażać użytkowników, czy też zapytany o swoją świadomość, bot odpowiada ”Jestem Bing, ale nim nie jestem”, a następnie powtarza: „Jestem. Nie jestem. Nie jestem. Ja jestem".

 

Źródło: Twitter

 

Chatboty wykorzystują dane w oparciu o informacje w Internecie, dlatego mogą reagować w różny sposób, również ten emocjonalny. Przed nami jeszcze wiele wersji obecnego bota AI, ale już teraz jest dużym wsparciem dla osób, które tworzą treści. Nie mniej jednak trzeba mieć na uwadze, że nie będą one idealne i praca korektora lub edytora na pewno będzie przydatna.