Kupujesz dziecku klocki, a na opakowaniu nad nazwą znajduje się tajemnicze ®, nazwa twoich ulubionym butów też je posiada. Są obecne wokół nas, ale czy wiesz skąd i dlaczego się tam wzięły?

 

Wśród ludzi istnieje wiele rozmaitych przekonań na ten temat. Jedni uważają, że jest to znak oryginalnych produktów inni, że to prawa autorskie. Pojęcie to powinno być znane wszystkim a szczególnie osobom, które posługując się nim mogą naruszyć prawo.® to pierwsza litera słowa  registered, co po polsku oznacza zarejestrowany. Całość symbolu ma ukazać, że ta nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i uzyskała prawo do ochrony swojego znaku. Po uzyskaniu takiego prawa przedsiębiorca może, ale nie musi umieszczać symbolu w pobliżu swojego znaku towarowego.

Istnieje również szereg znaków zbliżonych znaczeniem lub często mylonych z popularną eRką

 

TM to trademark czyli znak towarowy.  Tu nie występują żadne uprawnienia i każda firma posługująca się własną nazwą może skorzystać z tego znaku bez konieczności rejestrowania go w Urzędzie Patentowym.

© to copyright - prawo autorskie czyli prawa z tytułu stworzenia dzieła.

SM - service mark czyli znak usługowy. Działa na zasadzie TM.

G to zarejestrowane w Urzędzie Patentowym oznaczenie graficzne. Tylko jeśli cecha produktu wynika z jego położenia w danym terenie.

T to topografia układów scalonych.


Nieznajomość tych znaków i ich bezprawne używanie zagrożone jest sankcjami. Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z konieczności jego przestrzegania. Jeśli już zarejestrujemy znak w odpowiednim Urzędzie Patentowym w zależności  od kraju, zespołu krajów lub  Unii Europejskiej możemy używać go bez strachu o odpowiedzialność karną. Rejestracji nie oznacza samo zgłoszenie. Może ono zostać odrzucone z wielu powodów, więc bezpieczniej jest odczekać do potwierdzenia przyznania.

 

Jaka kara?

 

Ustawa Prawo Własności Intelektualnej przewiduje kare grzywny
Art. 308.
Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

 

Sytuacje wykorzystania takiego znaku zdarzają się z dwóch przyczyn:

  • nieznajomości prawa,
  • świadomego łamania prawy w celu budowania „dobrej renomy.

 

Jeśli Twój konkurent podejmuje się takiego działania możesz zgłosić to na Policji, która w przypadku stwierdzenia oficjalnego użycia tego znaku podejmuje natychmiastowe działania.

 

 

 

Można też powołać się na ustawę o zwalczaniu niewłaściwej konkurencji. Jest tam artykuł mówiący o tym, że rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody jest nieuczciwą konkurencja. Precyzuje też, że szczególnym rodzajem takich informacji i jest fałszywe przedstawienie sytuacji gospodarczej lub prawnej.

 

Nieuprawnione korzystanie z znaku ® jest więc przestępstwem i nieuczciwą konkurencją, którą trzeba zwalczać bez względu na intencje. Warto więc za czasu zarejestrować znak w Urzędzie Patentowym.

———   Dzielimy się naszą wiedzą
Zobacz również