Spotykamy je codziennie podczas przeglądania sieci, jednak nie każdy zastanawia się, czym tak właściwie są. Mowa tutaj o URL stron internetowych, czyli sieciowemu odpowiednikowi adresu. Dowiedz się, jak zbudowany jest URL, oraz o czym nas informuje oraz jak je tworzyć.

Co to jest URL?

Nazwa URL pochodzi z angielskiego Uniform Resource Locator. Przetłumaczyć to można na ujednolicony format adresowania, który obsługiwany jest przez właściciela danego serwera. Jest to odnośnik do konkretnego i niepowtarzalnego zasobu, który znaleźć można w internecie niezależnie, czy jest to strona internetowa, obraz czy plik tekstowy. Warto zaznaczyć, że element, który został przeniesiony na inną stronę lub usunięty z sieci nie będzie już możliwy do znalezienia pod tym samym adresem. 

Budowa URL

Adres URL skonstruowany jest z trzech podstawowych elementów. Pierwszy z nich, nazywany protokołem, informuje przeglądarkę sieciową o sposobie komunikacji z serwerem. Najczęściej przyjmuje on postać HTTP lub HTTPS. Protokół odpowiada również za bezpieczeństwo danej witryny i informuje użytkownika o jego poziomie.

 

Nazwa domeny z kolei przyjmuje postać ciągu znaków lub wyrazów charakterystycznych i wybranych przez twórcę strony. Jest to nazwa znajdująca się za protokołem a zakończona rozszerzeniem informującym na przykład o kraju lub obszarze, chociażby .pl, .de czy .eu.

 

Ostatnim elementem URL jest ścieżka, czyli to, co znaleźć można na końcu adresu po prawym ukośniku. To ona odsyła użytkownika na określoną podstronę czy zasób, jeśli nie jest nim strona główna. Aby ścieżka ta była łatwa do zapamiętania warto zadbać o to, aby URL był semantyczny. Pod tą postacią przyjmuje formę słów zbliżonych do wyświetlanej tematyki, a nie ciągu przypadkowych cyfr, liter czy znaków. 

Jak tworzyć URL przyjazne dla użytkownika?

Najlepszą sytuacją jest, kiedy nasza strona lub podstrona dzięki URL jest łatwa do zapamiętania. Warto również tworzyć te statyczne, krótkie oraz pozbawione dat adresy. Z punktu widzenia SEO istotne jest także zastosowanie w nazwie domeny czy ścieżce odpowiednich słów kluczowych, a także unikanie zbędnych znaków, zadbanie o spójność oraz zastosowanie łączników. Dzięki temu zwiększymy prawdopodobieństwo, że osoby zainteresowane naszymi treściami trafią na nie podczas przeglądania sieci.

———   Dzielimy się naszą wiedzą
Zobacz również