Chociaż software house i agencja interaktywna ze względu na fakt, iż oferują powiązane ze sobą usługi, bardzo często są ze sobą mylone, podkreślić należy, że istnieją między nimi znaczące różnice, które mają duże znaczenie podczas poszukiwań wykonawcy projektu.

Czym zajmuje się software house, a czym agencja interaktywna?

Konkurencja nie śpi. Z tego też powodu wiele przedsiębiorstw poszukuje rozwiązań zapewniających im przewagę nad firmami z tej samem branży. Software house proponuje swoim klientom biznesowym nowoczesne technologie pozwalające na wdrożenie indywidualnie przygotowanego oprogramowania, które w domyśle ma pomóc w zdominowaniu konkurencji. Jest to o tyle znaczące, że brak inwestycji w tego typu działania może grozić utratą zaufania klientów i finalnie doprowadzić nawet do bankructwa danego przedsiębiorstwa. Uniknąć takiej sytuacji można poprzez zgłoszenie się do software house lub do agencji interaktywnej. Aby jednak wybrać odpowiednią firmę należy przeanalizować stopień skomplikowania i zakres swojego projektu.

 

Zadaniem agencji interaktywnej jest realizacja celów biznesowych i marketingowych, np. promocja produktów. Natomiast domeną software house są aspekty typowo techniczne, do których zaliczyć można zbudowanie prototypów, np. systemów e-commerce, platform B2B, czy aplikacji mobilnych. Tego typu zadaniami zajmują się specjalnie powołane jednostki specjalizujące się w branży IT i to one w swoisty sposób uzupełniły ofertę agencji interaktywnych. Mówiąc najprościej ich praca zaczyna się tam, gdzie kończą się możliwości agencji interaktywnych.

Nie ulega wątpliwości, że zadania Software House są bardziej skomplikowane, wymagają więcej czasu i technologicznych umiejętności, podczas gdy zadaniem agencji interaktywnej jest budowanie wizerunku marki i osiągnięcie celów marketingowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie można z cała pewnością stwierdzić, że współdziałanie agencji interaktywnych z tzw. "domami oprogramowania" jest jak najbardziej możliwe, ale raczej przy dużych kampaniach. Mogą wtedy dzielić się określonymi zadaniami przy jednoczesnym doprecyzowaniu zakresu własnych kompetencji.

Kogo zatrudnia software house?

Wśród pracowników software house można znaleźć głównie specjalistów zajmujących się sprawami technicznymi, np. tworzeniem zaawansowanych aplikacji, ale również humanistów, którzy nadzorują realizację projektów, czas pracy programistów, harmonogram, zajmują się obsługą klientów i pilnują budżetu. Istotna rola przypisana jest managerom, którzy odpowiadają za sukces całego projektu, ale ważną pracę wykonują również testerzy (osoby zarówno z technicznym, jak i humanistycznym wykształceniem).

 

Ich zadanie polega na spojrzeniu na projekt tak, jak zrobiłoby to przedsiębiorstwo, będące jego zleceniodawcą. Chociaż każda firma rządzi się swoimi prawami, praca każdego zespołu software house wygląda podobnie: określa wymagania dotyczące projektu, zwracając uwagę na potrzeby przedsiębiorstwa, wybiera technologię, która sprawdzi się w realizacji projektu, analizuje jego strukturę i przydziela zadania poszczególnym osobom, nad których pracą czuwa project manager. To on nadzoruje pracę, dba o to, by zespół skutecznie komunikował się ze sobą i raportuje postępy prac klientowi w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram. Kiedy wszystkie etapy dobiegają końca, zaprojektowane oprogramowanie poddaje się testom i wdraża się tak, aby klient zrealizował swoje cele biznesowe.