Błędy stron internetowych negatywnie wpływają na user experience, dlatego warto wiedzieć, skąd się biorą oraz jak ich unikać. Jednymi z tych najczęstszych są błędy kodów HTTP. Poznaj najpopularniejsze z nich.

HTTP – co to znaczy?

 

HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, to protokół komunikacyjny używany do przesyłania danych w sieciach komputerowych. Jest to protokół warstwy aplikacji, który definiuje sposób przesyłania informacji pomiędzy klientem a serwerem. HTTP najczęściej używany jest w połączeniach sieciowych, które obejmują przeglądanie stron internetowych i przesyłanie danych między serwerem a przeglądarką internetową użytkownika.

 

Protokół HTTP wykorzystuje architekturę klient-serwer, gdzie przeglądarka internetowa działa jako klient, a serwer internetowy pełni rolę serwera. Klient wysyła żądanie do serwera, a serwer odpowiada na żądanie, przesyłając odpowiedź. Przykładem żądania HTTP może być wejście na stronę internetową poprzez wpisanie jej adresu w pasek adresu przeglądarki. Serwer internetowy odbiera żądanie, a następnie przesyła stronę internetową do przeglądarki, która ją wyświetla.

 

Skąd się biorą błędy HTTP?

 

Często w sieci zdarzają się sytuacje, kiedy wchodząc na określoną witrynę użytkownik zamiast treści widzi komunikat z liczbą. Takie zdarzenie wynika najczęściej z problemów z protokołem komunikacyjnym, czyli błędem HTTP. Są to sytuacje, w których serwer internetowy nie jest w stanie odpowiedzieć na żądanie klienta zgodnie z protokołem HTTP. Te błędy mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nieprawidłowy adres URL, brak autoryzacji czy wewnętrzny błąd serwera.

 

Najczęstsze błędy HTTP

 

  • 400 Bad Request - wyświetla się, jeśli klient wysyła żądanie HTTP, które nie jest zgodne z protokołem HTTP lub zawiera błędne dane. Może oznaczać między innymi wadliwe połączenie lub niezgodne z regułami protokołu dane.
  • 401 Unauthorized -  jest to błąd autoryzacji, w której klient próbuje uzyskać dostęp do chronionej hasłem strony internetowej bez odpowiednich uprawnień.
  • 404 Page Not Found! - komunikat ten oznacza nic innego, jak błędny adres URL. Wyświetla się on w sytuacji jeśli adres URL, pod którym klient próbuje uzyskać dostęp, jest niepoprawny lub nie istnieje. Może on oznaczać także, że dana strona została przeniesiona.
  • 408 Request Time-Out - to przekroczenie limitu czasu. Pojawia się, gdy serwer internetowy nie jest w stanie odpowiedzieć na żądanie klienta w określonym czasie.
———   Dzielimy się naszą wiedzą
Zobacz również